מציג זמרים באות ב'

סך הכל 29 זמרים

בבר אלמגריבי (ועקנין) ולהקת מרקש

בועז גדקה

בועז טביב

בועז תגר

בטי רפאל (אלייב)

בלונדי

בן אל תבורי

בן ישראלי

בן סנוף

בן עמי חלף

בני אל (אלבז)

בני אלבז

בני ברדא

בני מזרחי

בני סלמן

בני קראוס

בני רן

בני שמעוני

בנימין דנישמן

בנימין נחום

בנת דנוך

בצלאל ארגוב (עורקבי)

בר (ברוך) כהן

בר צברי

ברוך כהן צמח

ברוך לוי

ברכה כהן

ברק כהן

בת אל ברנט