OMER (2020)

 • 1
  מים שקופים
 • 2
  שגרה מפוארת
 • 3
  תגידי לי שטוב לך
 • 4
  פעם בחיים
 • 5
  חברות שלך
 • 6
  אין סופים טובים
 • 7
  מאושרת בלעדיי
 • 8
  רחוק מכולם
 • 9
  וואי
 • 10
  לשון הרע לא מדבר אליי
 • 11
  נפגש בשמחות
 • 12
  המלכה של השכונה
 • 13
  יעשו לנו כבוד
 • 14
  כתבתי עלייך שיר
 • 15
  שני משוגעים
 • 16
  אוהבת אותי אמיתי
 • 17
  BEG - עם נטע ברזילי
 • 18
  אדון מרפי
 • 19
  בחורים טובים
 • 20
  תשמח
 • 21
  חברות שלך 2
 • 22
  שלום לך