Live בקיסריה (2019)

 • 1
  פתיחה
 • 2
  לא כואב לה
 • 3
  כמו לא קיים
 • 4
  את האמת
 • 5
  מחרוזת: שלוק מקצב, השיר שהיא אוהבת
 • 6
  My name is
 • 7
  כמו פעם
 • 8
  קטנה - עם מוקי
 • 9
  אללה מעק
 • 10
  לב קבור
 • 11
  הצגת נגנים
 • 12
  לילה לילה
 • 13
  כולנה
 • 14
  מחרוזת אבבאי
 • 15
  מחרוזת הגבר שכבש
 • 16
  את עוד אוהבת
 • 17
  כמו שאת
 • 18
  הדרן אללה מעק