בלהיטים חדשים בתימנית מקורית

 • 1
  סורי יחידתי
 • 2
  קום ידידי בשחרים
 • 3
  איומה בהר המור
 • 4
  סעי יונה
 • 5
  צנעא
 • 6
  יאלא רדק
 • 7
  אמור לי גלעד
 • 8
  חתן תנה הודך