30 שנות זמר (2003)

 • 1
  מחרוזת: חנה'לה התבלבלה, הביאני אל בית היין
 • 2
  קסם המזרח
 • 3
  בזכרי ימים ימימה
 • 4
  יפתי הו יפתי
 • 5
  חסידה צחורה
 • 6
  שיר הלל לנערה
 • 7
  אני גדליה
 • 8
  שחרחורת
 • 9
  יער זקן
 • 10
  נגילה הללויה
 • 11
  אהלל יה
 • 12
  איילת חן
 • 13
  איומה בהר המור
 • 14
  סורו ממני
 • 15
  גלבי
 • 16
  ידידי השכחת
 • 17
  לנר ולבשמים
 • 18
  סעי יונה
 • 19
  היומא יא יומא
 • 20
  יודוך רעיוני
 • 21
  ברצלונה
 • 22
  עת דודים כלה
 • 23
  שיר מלב בוקע
 • 24
  שלום לבן דודי
 • 25
  אמא
 • 26
  הכוכב
 • 27
  הריני שר
 • 28
  עופרה
 • 29
  האסיר
 • 30
  לפלח הרימון
 • 31
  שר הממונה
 • 32
  נעימת העוד