20 שירים ופיוטים מובחרים

 • 1
  אלי שומע קולי
 • 2
  קזבלנקה
 • 3
  אחיל יום יום אשתאה
 • 4
  תשבי צורי לבבי
 • 5
  ליל המימונה
 • 6
  למולדת שובי רוני
 • 7
  אברהם אבינו
 • 8
  אנא הבט
 • 9
  שירה חדשה
 • 10
  שלום לבן דודי
 • 11
  לדוד שיר ומזמור
 • 12
  ידידי השכחת
 • 13
  ברצלונה
 • 14
  הצועני
 • 15
  אם אשכחך ירושלים
 • 16
  הרבי מחבד
 • 17
  ירושלים עיר מהוללה
 • 18
  לכבוד חמדת לבבי
 • 19
  צביה לבי
 • 20
  יעלם שכני
 • 21
  שמחת ההילולה