2 (2001)

 • 1
  מחרוזת: הוי אנשים, היכל האהבה
 • 2
  מחרוזת: תסלחי לי, חוק החיים, קשה איתך
 • 3
  מחרוזת: אהבנו, אלוקיי אל תעזבני
 • 4
  מתוקה שלי
 • 5
  מחרוזת: זכריני, עצוב יושב אני
 • 6
  מחרוזת: נערה מדליקה, מה את רוצה ממני
 • 7
  מחרוזת: בואי הלנה, אמא טובה
 • 8
  מחרוזת: היא מתנועעת, הלאה הלאה
 • 9
  מחרוזת: אלינור, רעיה
 • 10
  כוכב זורח