12 הפסוקים (2006)

 • 1
  תורה צווה, שמע ישראל , בכל דור ודור , כל ישראל
 • 2
  כי קרוב, והנה ד', בראשית ברא, ושננתם לבניך
 • 3
  יגעתי ולא מצאתי, ואהבת לרעך, וזה כל האדם, ישמח ישראל
 • 4
  נעימת הרבי
 • 5
  נעימת ילד
 • 6
  הרבי מילובאוויטש
 • 7
  כי קרוב, כל ישראל, והנה ה
 • 8
  ואהבת לרעך, וזה כל האדם, ישמח ישראל
 • 9
  בראשית ברא, יגעת ולא מצאתי
 • 10
  יחד
 • 11
  משיח בא