תשירי יא יפו

 • 1
  בכתוב אסמק יא בלאדי
 • 2
  סאפר יא חביבי
 • 3
  יא בלח זגלולי
 • 4
  עטשאן יא אסמראני
 • 5
  כל מא אפכר אהגרק
 • 6
  לזרעלק בסתאן ורוד
 • 7
  סירת אהלק
 • 8
  סידלי יא סידלי
 • 9
  יא טירה טירי