תפילת הלב (1994)

 • 1
  תורת אמת
 • 2
  הבו שלום לירושלים (מחרוזת פיוטים)
 • 3
  היש היש
 • 4
  דרור יקרא
 • 5
  יגדל אלוקים
 • 6
  אלי שמע קולי
 • 7
  אל מאד נעלה
 • 8
  לבת נאווה (יא בדוואה)
 • 9
  אנא סלח (אהלן וסהלאן)