תפילות (2008)

 • 1
  פרולוג - שמע ישראל
 • 2
  שיר למעלות
 • 3
  אל תשליכני לעת זיקנה
 • 4
  אדון הסליחות
 • 5
  תפילת אב
 • 6
  אנא בכח
 • 7
  נרות שבת
 • 8
  צור משלו אכלנו - עם שלומי שבת
 • 9
  אל אדון
 • 10
  אבי הטוב שבשמיים
 • 11
  לך אלי תשוקתי
 • 12
  ירושלים של זהב
 • 13
  אבינו מלכנו
 • 14
  שירת הנווד
 • 15
  אפילוג - עושה שלום במרומיו