תעצרו את העולם (1995)

 • 1
  תעצרו את העולם
 • 2
  גשר צר
 • 3
  לה תיבכי
 • 4
  אין סוף לצרות
 • 5
  לא אמות בלעדיך
 • 6
  לילה לילה
 • 7
  סבל וייסורים
 • 8
  רוצה אותך
 • 9
  בתוואנס ביק
 • 10
  נעימה