תהילים (2012)

 • 1
  המהות הרוחנית של האלבום
 • 2
  אשרי האיש
 • 3
  למה רגשו גויים
 • 4
  עד אנה ה' תשכחני נצח
 • 5
  ה' מי יגור באהלך
 • 6
  ה' רעי
 • 7
  אליך נשאתי את עיניי
 • 8
  בשוב ה' את שיבת ציון
 • 9
  ה' לא גבה ליבי
 • 10
  הנה מה טוב ומה נעים
 • 11
  הללויה
 • 12
  דברי סיום