שר ומחייך (1987)

 • 1
  לבדי
 • 2
  שר ומחייך
 • 3
  והרי את לי
 • 4
  שיר לילדתי
 • 5
  אנא אלוהי
 • 6
  אהבות ילדות
 • 7
  חייכי ילדתי
 • 8
  נשבענו אמונים
 • 9
  ליל שמחתי
 • 10
  ליי-לים-ליי