שר דיכאון

 • 1
  די לסבל
 • 2
  אמאן
 • 3
  ביום של דמעות
 • 4
  שר ונשבר
 • 5
  הטיפה המרה
 • 6
  גבר לא מוכר
 • 7
  כבד את אביך ואת אמך
 • 8
  אל נא תלכי
 • 9
  פתח לי דרך
 • 10
  הבדידות
 • 11
  בודדה בעולם
 • 12
  אמא טובה
 • 13
  כסף וזהב
 • 14
  תפילה
 • 15
  פרח שנקטף