שר אליך (2011)

 • 1
  שר אליך
 • 2
  למה
 • 3
  לא ננעלו
 • 4
  בלי פחד
 • 5
  שמע בני
 • 6
  שש מצוות
 • 7
  לקחת בקלות
 • 8
  זה הלילה
 • 9
  שיר למעלות
 • 10
  והוא אחד
 • 11
  משיח
 • 12
  מי כמוך