שרה ערבית (2005)

 • 1
  באדי שופק
 • 2
  יחבאיבי יגיפין
 • 3
  סברי אליל
 • 4
  חביבי
 • 5
  קאסק חביבי
 • 6
  סיט אלכול
 • 7
  מחרוזת: סבח עלינה, שמש ג'ינה
 • 8
  מחרוזת: סאפר חביבי, יאחליווה