שרה ערבית (1996)

 • 1
  תובה
 • 2
  חבייתק
 • 3
  חרמת אחבק
 • 4
  לה תבכי
 • 5
  סווח
 • 6
  מליש ג'רק
 • 7
  חובי אי
 • 8
  אינתא עומרי (הגירסה המקוצרת)
 • 9
  טלו חבבנא