שרה במרוקאית (2009)

 • 1
  אלערוסה (לילת חינה)
 • 2
  עלש יא רז'לי
 • 3
  זה לא חלום - עם זמי לזמי
 • 4
  ללה פטימה
 • 5
  יא נסיא
 • 6
  יא קז'רחי
 • 7
  ווז'דני
 • 8
  ירייח