שלום נערתי (1987)

 • 1
  סוכר
 • 2
  נטלי
 • 3
  אישה
 • 4
  ליאונור
 • 5
  בוקר נהדר
 • 6
  פרא אדם
 • 7
  אהבת לבבי
 • 8
  רקדו אחי
 • 9
  בני
 • 10
  שלום נערתי