שלהבת המערב

 • 1
  צדיקים במרוקו
 • 2
  יה יה חזק ונעלה
 • 3
  מתי אור דודי
 • 4
  החזר עטרה ליושנה (נורא נורא)
 • 5
  לב דל ושפל (אלי קלבו ספי)
 • 6
  מקווה אני לו (מאליאולתילו)
 • 7
  רבן גמליאל
 • 8
  עם נאמן
 • 9
  דר מרום לשוועתי שעה
 • 10
  אל חי רם
 • 11
  אל נהדר
 • 12
  אל אל שירה