שיר ושבח (2008)

 • 1
  תורת משה
 • 2
  לך השבח
 • 3
  נעימת השיכורים
 • 4
  ים של אושר
 • 5
  אם נאמין
 • 6
  מחרוזת חפלה
 • 7
  אפתח פי ברון
 • 8
  אל תתהלל
 • 9
  שמחת העיר