שירת חייו – חלק א' (2005)

 • 1
  מחרוזת: סוד המזלות, הוי אנשים
 • 2
  כוכבי לילה יזהירו
 • 3
  עוד יום יבוא
 • 4
  יפה אהבה
 • 5
  אל נבקש
 • 6
  לילה יזיד אקטר
 • 7
  מחרוזת: בן בלי בית, אין מדינה לאהבה, אמא שלי
 • 8
  הפרח בגני
 • 9
  ים של דמעות