שירת הזמיר (1986)

 • 1
  הזמיר
 • 2
  רק אליך
 • 3
  מי מונרו
 • 4
  המבדיל
 • 5
  במעגל נחוגה
 • 6
  בשרו נא הגאולה
 • 7
  הדייג
 • 8
  אנא סבר