שירי שבת

 • 1
  עוזי עליך
 • 2
  חביבי יה חביבי
 • 3
  שמחתי
 • 4
  בחליל ותוף
 • 5
  שבת קודש
 • 6
  מזמור שיר ליום השבת
 • 7
  יודוך רעיוני
 • 8
  יום השבת אין כמותו
 • 9
  יגדל אלוקים חי
 • 10
  מתי זמן נשמח ונגיל