שירי שבת קודש (1992)

 • 1
  אל אדון
 • 2
  יחיד
 • 3
  לכבוד הקדוש
 • 4
  חונן
 • 5
  את דודי
 • 6
  אגדלך
 • 7
  יהאת סוכת
 • 8
  יגדל אלוקים