שירי רב"א (2005)

 • 1
  אני אשיר בשירה לעטרת ראשנו
 • 2
  אפתח פי בשיר מזמור
 • 3
  אני אשיר בשירה לסידנא סאלי
 • 4
  אני אשיר בשירי
 • 5
  אני היום אשירה
 • 6
  אפתח פי בשירה לסידנא באבא סאלי
 • 7
  אשירה ואהללה
 • 8
  צדיק למכטר