שירים שאהבנו – חלק ב' (2000)

 • 1
  ברכת הדרך - חיים משה
 • 2
  רחל - דקלון
 • 3
  מחרוזת: ידידי השכחת, אברהם אבינו (הטברייני) - חיים משה
 • 4
  שמחתי באומרים לי - דקלון וחיים משה
 • 5
  יודוך רעיוני - דקלון
 • 6
  למה אל - חיים משה
 • 7
  שושנת תימן - דקלון
 • 8
  ישמח חתני - דקלון וחיים משה
 • 9
  הכוכב - דקלון
 • 10
  מחרוזת: נעמה, יש לי גן - חיים משה
 • 11
  עוזרני אל חי - דקלון
 • 12
  מחרוזת: בואי לנו, מי ידע שכך יהיה - חיים משה
 • 13
  יום שישי הגיע - דקלון וחיים משה