שירים מבית אבא סביב שולחן השבת

 • 1
  חביבי
 • 2
  שמח בני
 • 3
  הלילה הלילה
 • 4
  מברוק עליק
 • 5
  ישמח חתני
 • 6
  ארוממך
 • 7
  אדיר כבודו
 • 8
  מפי אל
 • 9
  מיאמי
 • 10
  פריד אל אטרש חבינה חבינה