שירים במחרוזת (2016)

 • 1
  מחרוזת האין סוף
 • 2
  מחרוזת חפלה
 • 3
  מחרוזת אלי אתה המלך
 • 4
  מחרוזת אעופה אשכונה
 • 5
  מחרוזת אלוקיי אל תעזבני
 • 6
  בטוב ברע