שירה, פיוט ומסורת – חלק א' (2006)

 • 1
  רבי שמעון בר יוחאי
 • 2
  אשמרה שבת
 • 3
  אבא נשמה
 • 4
  ברכנו
 • 5
  שבחי ירושלים
 • 6
  חביבי
 • 7
  דרור יקרא
 • 8
  אנא אלוקיי
 • 9
  אדון עולם
 • 10
  לכה דודי
 • 11
  צור משלו אכלנו
 • 12
  מחרוזת: נורא אל נורא, אשיר לאל, נעימת השיכורים
 • 13
  ברכת הכהנים