שורשים (1990)

 • 1
  אמא
 • 2
  ארץ סגולה
 • 3
  שורשים
 • 4
  רק לשמוח
 • 5
  מכל הנשמה
 • 6
  רבי יעקב אביחצירא
 • 7
  אליך אלוהיי
 • 8
  יבוא גואל