שורשים מבית אבא 4 הפיוט (2021)

 • 1
  למולדת שובי רוני
 • 2
  עד אנה דודי
 • 3
  לך השבח
 • 4
  מצפרא עד ערב
 • 5
  מחרוזת "קול יעקב"-אשתחוה, ירח יקר, שירו בשיר חדש, אשכל הכפר
 • 6
  נגילה הללויה
 • 7
  תחינתי
 • 8
  אנא אל חי , שירי-יה
 • 9
  גואלי-יה
 • 10
  גריבה
 • 11
  אפתח פי ברון ושיח
 • 12
  ברכת כהנים
 • 13
  בר יוחאי (ווקאלי)