רני ושמחי (1994)

 • 1
  שישי יחידה
 • 2
  שר הממונה
 • 3
  איומה
 • 4
  סהרי
 • 5
  מגלות
 • 6
  יום אזכרה ציון
 • 7
  אתחיל באל יחיד
 • 8
  שדי אמור נא די
 • 9
  אלוהים אשאלה
 • 10
  אמור ליוסף הבכור