קרטיסמה (1988) – צפי ומגי

 • 1
  קרטיסמה
 • 2
  אפגורווה נה סגפאו
 • 3
  פייטיסיה
 • 4
  אגו דנימונה טוליטי
 • 5
  פסטו טמה
 • 6
  מייא קנוריה אגפי
 • 7
  אגפימני מטלוגיה
 • 8
  טו אגורימו
 • 9
  קליטרה נפיגיס טורה
 • 10
  אקומה
 • 11
  מוסקוטוסה
 • 12
  מטליאוסס