קלאסיקה יוונית (2008)

 • 1
  חוריזומה אפופסה (הוזה אותך מולי)
 • 2
  דן מילאס
 • 3
  מאמי / מתיה מו גליקה - עם נתי לוי
 • 4
  מחרוזת שקטים: טורה פו אפיגס, טה פיליה סו מה קנה אקומה, קה טי דן קאנו, אולה סה טימיזון
 • 5
  אנו קאטו
 • 6
  דיו קסמה
 • 7
  מחרוזת ציפטטלי: אנה אנה, דן מגאפס, אי זיליה סו
 • 8
  מחרוזת זבקיקו: דה סה אנדיאפרי, אונירו, טה טו זביסו טו פגארי
 • 9
  מתיה מו גליקה
 • 10
  מחרוזת רומבה: אחו קסה כראוסי, סטיס גיס טו מגאזי, איפו טו מידן
 • 11
  רגע מושלם / ארחיפלגוס - עם לירין רומנו
 • 12
  מחרוזת שקטים: טלו נה פונקסו, סיקו קה פיגה, טטלה נסון אדו, אלימונו
 • 13
  מחרוזת חספיקו: אפו אדו קה סטו אקסיס, טו סגאפו, טו טמה אינה אנה
 • 14
  מחרוזת זבקיקו: סאן, וומברדיזמני פוליטיה, סבאטו אקלפסה יסנה, אסוטו, קריסי
 • 15
  אפסיכו חרטי