קוקטייל טוניסאי (2013)

 • 1
  שלמתך אנה פיך יבלדי
 • 2
  מחרוזת: אי ג'ת אלערוסה, ימרחבבה
 • 3
  תאת אל ווחש
 • 4
  מחרוזת: השעלינה השעלינה, מחלה גדק
 • 5
  פרנק ימה
 • 6
  מחרוזת: עגבינה סבע, אלכמונה מניין, ישרעלשם
 • 7
  סמיירה יסמייריחנה
 • 8
  למוני ליררו מני
 • 9
  מחרוזת: תעליל, תלמת יחבב לדיני מחללי, זרטולי ילחבב
 • 10
  מחרוזת: אלילה עיד ילב ג'נו יסוביין, מחלב זינה ווי ווי