קונצרט הסליחות (2010)

 • 1
  פתיחה: קמתי באשמורת
 • 2
  בן אדם מה לך נרדם
 • 3
  עננו
 • 4
  אדון הסליחות
 • 5
  אליך ה'
 • 6
  ה' שמעתי שמעך
 • 7
  אתה ריבון כל העולמים
 • 8
  קבלת עול מלכות שמיים