קומו נעלה (1994)

 • 1
  קומו נעלה
 • 2
  לילה לילה (שר לך)
 • 3
  בתורתך בחרתי
 • 4
  מחרוזת: שמע אלוהיי, על הבמה, יא עיוני
 • 5
  הדרך שבה הלכתי
 • 6
  בת חמד
 • 7
  לו רק ידעתי
 • 8
  מחרוזת פריד: טלע יא גמל, דואו למזייר