קול ששון וקול שמחה (2007)

 • 1
  קול ששון וקול שמחה - עם אייל גולן
 • 2
  צנענייה
 • 3
  יא ראעיאת אלג'נם
 • 4
  עמראנייה
 • 5
  אפתחה פי
 • 6
  רחמן רחם - עם חיים ישראל
 • 7
  אל חי וקיים
 • 8
  ראיס אלמל - עם ליאור פרחי
 • 9
  אינהו חביב קלבי
 • 10
  יא סקא אללה
 • 11
  כלאם פאדי