קול מבשר (2010)

 • 1
  חתן נעים - עם דקלון
 • 2
  קול מבשר
 • 3
  חביב אללה
 • 4
  לחקתני
 • 5
  יא סלאם
 • 6
  רחמנא
 • 7
  בנתי מאן
 • 8
  אקוה חסדך
 • 9
  מי קדמך
 • 10
  שובי כלילת הוד - עם אהרון ירימי
 • 11
  סעת אלמחיבה
 • 12
  מזל טוב - גרסה עברית/תימנית