קול בראשית (2003)

 • 1
  אחרי הסערה
 • 2
  ענה עני
 • 3
  שמע קולי
 • 4
  לך אלי
 • 5
  שפוך שיחה
 • 6
  מה לך נרדם
 • 7
  שפל רוח