קולי יערב (2007)

 • 1
  אל רם דר עליה
 • 2
  אל אדוני לעזרתה
 • 3
  לפלח הרימון
 • 4
  בא יבוא נא
 • 5
  אשיר לך ארץ חמדה
 • 6
  ליבי שואל
 • 7
  קום שלח אורך
 • 8
  עליון ביום
 • 9
  כוכב צדק
 • 10
  אל אל אשיר
 • 11
  אל ארץ עזובה
 • 12
  אנה תשבי
 • 13
  קולי לך יערב
 • 14
  ירושלים בירת ציון
 • 15
  אנפתה בי
 • 16
  חון עם נגזלו
 • 17
  צור יחייני