צנעא אל ימן (1992)

 • 1
  יא שמטרי
 • 2
  יא חומחומא
 • 3
  צנעא אל ימן
 • 4
  יא שוגאני
 • 5
  מסכין יא נאס
 • 6
  בדעת בק
 • 7
  מינכ וולא עד מיני
 • 8
  זאפה