צלילי הכרם (1975)

 • 1
  סורו ממני
 • 2
  יער זקן
 • 3
  אני גדליה
 • 4
  עוזרני אל חי
 • 5
  יודוך רעיוני
 • 6
  שירי נהדרת
 • 7
  כואב ושר לך
 • 8
  אל הגן ארד
 • 9
  הלילה
 • 10
  אשאל אלוהיי