צור שהחייני (2002)

 • 1
  צור שהחייני
 • 2
  אם בא הטוב
 • 3
  אני אשיר בזמרה
 • 4
  אהלל אל פי ימלל כבודו
 • 5
  מוואל סהלי
 • 6
  מלך נעלה
 • 7
  מקווה אני לו
 • 8
  לבי
 • 9
  מוואל רמל - מאיא דג'ירי
 • 10
  חנני א-ל
 • 11
  אליך צורי מוכן עליה
 • 12
  ביתאין איסתיהלל
 • 13
  לבנה כסהר
 • 14
  סגולתי ואור עיניי - חי גואלנו