צדיקי מרוקו (2007)

 • 1
  שיר לרבי חיים בן דיוואן זצו"קל
 • 2
  שיר לרבי עמרם בן דיוואן זצו"קל
 • 3
  רבי דוד בן ברוך זצו"קל
 • 4
  בשבח ההילולה
 • 5
  שושלת כהן אזו"ג
 • 6
  נפלאות רבי דוד בן ברוך זצו"קל
 • 7
  רבי שלמה בלחנס זצו"קל
 • 8
  רבי דוד דרע הלוי זצו"קל
 • 9
  עת דודים כלה
 • 10
  נעימה - ירייח