צבעים ליוון (1998)

 • 1
  טוסרקי
 • 2
  סטאסו
 • 3
  כורמתה אליניקה
 • 4
  פורמה
 • 5
  טונה דיגרה
 • 6
  טרגודו
 • 7
  טמו קליסיס טוספיטי
 • 8
  מיה זואי
 • 9
  אסי תואלפה כתומגא
 • 10
  אלפטרו סמא
 • 11
  אן מגפס
 • 12
  טליוסמה (מחרוזת)