פלטדוו סגפו (1984) – צפי ומגי

 • 1
  פלטרוו
 • 2
  אוטן טלדיס
 • 3
  חורוססנה
 • 4
  פיוסה פירה
 • 5
  בדואה (תורכי)
 • 6
  אלימונו
 • 7
  קלמריה
 • 8
  תסופיגו