פיוטים (2021)

 • 1
  אשיר לאל
 • 2
  אדון עולם
 • 3
  מול אלי וגודלו
 • 4
  שיר לברית מילה - תוניסאית
 • 5
  יגדל אלוקים חי
 • 6
  יגלייה - תוניסאית
 • 7
  טקס חינה - תוניסאית
 • 8
  טקס חינה - תוניסאית
 • 9
  פיוט ליום השישי
 • 10
  פיוט מהתפילה
 • 11
  שבחי ירושלים
 • 12
  שירו לאמוני
 • 13
  לילה מידיידיק - תוניסאית
 • 14
  השבח לאל
 • 15
  לכה דודי
 • 16
  מחרוזת בלילה בלילה
 • 17
  שמחים בצאתם
 • 18
  נהללך
 • 19
  פיוט למוצאי שבת
 • 20
  אני העבד
 • 21
  אלוקי אתה